I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
GALERIA
Nowy budynek I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Puszkina (1958)
Zdjęcie: Kurt Mazur