LISOWSKA-GAŁŁA Teresa [1952- ]
GALERIA
Teresa Lisowska jako Helenka (z lewej) w Fantazy
(Rzeszów 1972)[1]
W roli Marianny (z prawej) w Świętoszku (Rzeszów 1973)[1]
Spektakl Idiotka. W roli Antoniny Sevigne (Opole 1974)[2]
T. Lisowska (druga z prawej) jako Maryja w Pastorałece wystawionej przez Teatr im. Juliusza Osterwy
(Gorzów 1979)[3]
Jako Kachan w sztuce Cnota skarb niewinny
(Gorzów, 1982)[2]
T. Lisowska (jako Joanna) i Jerzy Balbuza (Bernard) w Latających narzeczonych (Gorzów 1983)[2]
Odprawa posłów greckich. W roli Heleny
(Gorzów 1984)[2]
T. Lisowska (Królowa) i Kamila Pietrzak (Królewna) w Przebudzeniu (Gorzów 2009)[4]
Zdjęcia: [1] - Zdzisław Postępski; [2] - archiwum Teresy Lisowskiej; [3] - Jerzy Szalbierz; [4] - Kazimierz Ligocki