KRAJOWY DOM UBOGICH
GALERIA
Pruski Rolny Zakład Badawczo-Doświadczalny (Preußische Landwirtschaftliche Versuchs Und Forschungsanstalten)
Zdjęcie: archiwum WiMBP (ze zbiorów Wawrzyńca Zielińskiego)