KOSTRZEWA Dariusz [1959-2020]
TWÓRCZOŚĆ
Dariusz Kostrzewa - autoportret (olej 1995)
Dariusz Kostrzewa - autoportret (rysunek 2018)
Prace ze zbiorów Mirosława Kostrzewy