KOSIOROWSKI Lech [1924-2019]
GALERIA
Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w 1986 roku. Siedzą od lewej: Stanisław Nowak (wojewoda gorzowski), Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD) i Lech Kosiorowski
Zdjęcie: ze zbiorów Jana Gawła