KORCZ Jan [1905-1984]
OPRACOWANIA
Jan Korcz
Gabriela Balcerzak
Kolekcja 750-lecia. Korcz
WiMBP
Gorzów 2007, 91 s.