KINO SŁOŃCE
GALERIA
Reklama filmu Krzyżacy wykonana przez malarza Floriana Depczyńskiego (1960)[1] Widownia na balkonie[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Agnieszki Kanieckiej; [2] - Kazimierz Ligocki