KINO SŁOŃCE
GALERIA
Reklama filmu Krzyżacy wykonana przez malarza Floriana Depczyńskiego [1] (1960) Widownia na balkonie [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Agnieszki Kanieckiej; [2] - Kazimierz Ligocki