KINECKI Wiktor [1929- ]
GALERIA
Jan Gaweł
Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w 1986 roku. Siedzą od lewej: Stanisław Nowak (wojewoda gorzowska), Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD) i Lech Kosiorowski (szef WUSW)
Zdjęcie: ze zbiorów Jana Gawła