KAPCZYŃSKI Wiktor [1936-2015]
DODATKI
Legitymacja sędziowska Wiktora Kapczyńskiego (1955)
Zdjęcie: ze zbiorów Wiktora Kapczyńskiego