JANCARZ Edward [1946-1992]
OPRACOWANIA
Jan Delijewski
Życie na torze
(1986)
Program zawodów X Memoriału im. Edwarda Jancarza (2007)