HORANIN Alina [1934-2016]
GALERIA
Alina Horanin (pierwsza z lewej) [1]
A. Horanin jako Królowa Małgorzata w przedstawieniu Iwona, księżniczka Burgunda [2] (1986)
A. Horanin [3] (2011)
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Aliny Horanin; [2] - archiwum Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.; [3] - Beata Patrycja Klary