GONTOWIEC PODRÓŻNY
GALERIA
Maria Gonta i Bogdan Gonta (2017)
Zdjęcie: ze zbiorów M. i B. Gontów