DON ALVARES
GALERIA
Don Alvares
Bronisław Kassowski (Don Gusman), Alicja Zass (Antonija), Wiesława Mazurkówna (Dionizyja), W. Andrzejewski i Bolesław Idziak (Don Albano). Niżej: Piotr Wyszomirski (Biribiś) i A. Byrska Agnieszka Byrska (Faramuszka) i Witold Andrzejewski (Don Alvares)
Zdjęcia: archiwum teatru