CZERWIAK
GALERIA
Czerwiak Czerwiak
Aleksander Maciejewski podczas realizacji filmu. Na zdjęciu z lewej z Ryszardem Kućko
i Moniką Kowalską (2008)
Zdjęcia: ze zbiorów Moniki Kowalskiej i Zbigniewa Sejwy