CMENTARZ ŚW. JERZEGO
PUBLIKACJE
Małgorzata Pytlak
Późnośredniowieczny cmentarz przy kościele św. Jerzego w Gorzowie Wielkopolskim
wyd. Urząd Miasta i Muzeum Lubuskie w Gorzowie
Gorzów 2009, 192 s.