CIEŚLA Jolanta [1948- ]

GALERIA
» Radiowa Rozgłośnia ZWCH Stilon. Jolanta Cieśla i Marek Graczyk [1]
Radiowa Rozgłośnia ZWCH Stilon. Od lewej: J. Cieśla, Dariusz Skarżyński i M. Graczyk [1]
J. Cieśla w rozmowie z Miss Polonia » Katarzyną Zawidzką (1985) [2]
Ogłoszenie wyników plebiscytu na najlepszego sportowca województwa gorzowskiego. Od lewej: Jan Znój, NN, Mirosław Rataj (red. naczelny » "Gazety Lubuskiej"), J. Cieśla i » Maria Gontowicz (1986) [2]
Od lewej: » Kazimierz Marcinkiewicz (wojewódzki kurator oświaty), » Wacław Niewiarowski (wojewoda gorzowski), J. Cieśla i » Grażyna Wojciechowska (~1992) [3]
Od lewej: J. Cieśla, » Leszek Narusiewicz i Maria Kawska [4]
Otwarcie dorocznej wystawy fotograficznej » GTF. Od lewej: J. Cieśla, » Bogusław Andrzejczak (» prezydent miasta Gorzowa), Mirosława Granops, » Marian Łazarski (prezes GTF) i Grzegorz Graliński (1995) [1]
J. Cieśla jako rzecznik prasowy Urzędu Miasta [1]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jolanty Cieśli; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - Mirosław Wieczorkiewicz; [4] - Stanisław Osękowski