BOROWSKI Edward [1939-1987]
GALERIA
Edward Borowski Edward Borowski
Poświęcenie sztandaru Związku Zakładowego "Solidarność" przy ZWCh Stilon. W pierwszym rzędzie od lewej: Stefania Hejmanowska, Edward Borowski, ksiądz Witold Andrzejewski, szef "Solidarności" w Stilonie Anatol Konsik N.N. i dyrektor zakładu Edward Szyc [1] (1981) Msza święta w gorzowskiej katedrze z okazji wręczenia sztandaru Komisji Zakładowej PKP. Od lewej: N.N., Adam Jaworski, Zofia Plater, Marian Jurczyk i E. Borowski [2] (1981)
Edward Borowski Edward Borowski
Pogrzeb biskupa Wilhelma Pluty. Od lewej: Danuta Szafrańska, Tadeusz Kołodziejski, E. Borowski i Teresa Klimek [3] (1986) Ingres biskupa Józefa Michalika. Od lewej Kazimierz Marcinkiewicz (późniejszy Premier RP), Zygmunt Ciszak, E. Borowski i Piotr Wydmański [1] (1986)
Edward Borowski
Od lewej: Henryk Cieślak, Z. Ciszak, E. Borowski, P. Wydmański i Stanisław Kurosz [2] (1986)
Edward Borowski Edward Borowski
Edward Borowski Edward Borowski
Pogrzeb E. Borowskiego [3] (1987)
Edward Borowski
Elektrociepłownia Gorzów. Tablice poświęcone pamięci działaczy "Solidarności"
Jerzego Wielogórskiego i E. Borowskiego [2] (2002)
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jarosława Porwicha i archiwum ZR NSZZ "Solidarność" w Gorzowie; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - Ireneusz Ilnicki