BILIŃSKA Zofia [1942- ]
GALERIA
Zofia Bilińska, Wojciech Deneka (były aktor Teatru im. Juliusza Osterwy) i Maria Łozińska[1] podczas jubileuszu 20-lecia pracy scenicznej W. Deneki (Poznań, 1999)
Z. Bilińska w swojej pracowni (2006)
Z Jerzym Synowcem przy pomniku Pawła Zacharka (2008)
Malarka Jadwiga Jasińska w rozmowie z Z. Bilińską podczas wernisażu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (2012)
Miejski Ośrodek Sztuki. Otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Zofii Bilińskiej. Od lewej: wiceprezydent Radosław Sujak, Z. Bilińska i kuratorzy MOS Gustaw Nawrocki i Zbigniew Sejwa (2018)
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki, z wyjątkiem [1] - ze zbiorów Marii Łozińskiej