BAHR Max [1848-1930]
GALERIA
Jutefabrik Willa braci Bahrów
Zdjęcie lotnicze Jutefabrik - zakładów M. Bahra.
Z lewej rzeka Warta, a z prawej budynki przy dzisiejszej ul. Jasnej. Za nią widoczny plac, gdzie dzisiaj mieści się stadion żużlowy [1]
Willa Maxa i Roberta Bahrów [2]
Dom Społeczny Maxa Bahra
Friesenstrasse (obecnie ul. Jasna)
Dom Społeczny wybudowany przez Maxa Bahra i mieszkania pracowników Jutefabrik przy Friesenstrasse (obecnie ulica Jasna) [1]
Max Bahr w Jutefabrik Dąb Maxa Bahra Popiersie Maxa Bahra
Obraz Ernsta Henselera przedstawiający M. Bahra w jego Jutefabrik [2], dąb szypułkowy posadzony w 1918 roku dla upamiętnienia Maxa Bahra i jego popiersie w Łaźni Miejskiej [3]
Zdjęcia: [1] - archiwum; [2] - reprodukcja obrazu z "Heimatblatt"; [3] - Kazimierz Ligocki