MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

GALERIA SZTUKI REGIONALNEJ

Galeria Sztuki Regionalnej Druga, po Galerii Pod Kopułą, galeria wystawiennicza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Otwarta w kwietniu 2016 roku na II piętrze zabytkowej willi Hansa Lehmanna. W założeniu Galeria ma prezentować dorobek zmarłych oraz aktualnie aktywnych twórców gorzowskich, jak również twórców związanych z tutejszy środowiskiem artystycznym. Jej część pozostanie niezmienna, a w części ekspozycji, co kilka tygodni, będą prezentowane nowe prace i nowi artyści. W Galerii eksponowanych jest ponad 100 obrazów, grafik i rzeźb, w tym prace ze zbiorów własnych biblioteki, m.in. grafika i rysunek (Magdalena Ćwiertnia, Andrzej Gordon, Romana Kaszczyc, Bolesław Kowalski), malarstwo (Jan Korcz, B. Kowalski) i plakat (Wiesław Strebejko). Swoje prace prezentują także: Michał Bajsarowicz, Zofia Bilińska, Marek Elsner, Jerzy Gąsiorek, Leszek Harasimowicz, Agata Kaczuk-Jagielnik, Józef Kodź, Ewa Kozubal, Radosław Krawczyk, Iwona Markiewicz-Winiecka, Krzysztof Matuszak, Janusz Moraczewski, Stanisław Mazuś, Ewa Niśkiewicz-Krawczyk, Wiesław Nowakowski, Zbigniew Olchowik, Roman Piciński, Juliusz Piechocki, Wojciech Plust, Mieczysław Rzeszewski, Beata Stanek, Anna Szymanek i Wojciech Witkowski. Aranżację i wystrój Galerii zaprojektował artysta plastyk Zbigniew Olchowik, który jest jednocześnie jej kuratorem. [ Dane na dzień: 7.10.2017 ]

Kazimierz Ligocki / logo: proj. Zbigniew Olchowik
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródło: [1] - Zbigniew Olchowik