MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

WIEPRZYCE

Od 1962 roku dzielnica Gorzowa Wlkp., położona w zachodniej części miasta, przy drodze do Kostrzyna. Wcześniej osada podgorzowska, znana jako Weperzow. Po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z 1325 roku, w którym margrabia brandenburski Ludwik Starszy nadał trzem mieszczanom gorzowskim: Conradowi, Heningowi i Peterowi Prizzelowi dwie części tej wsi. Dzięki położeniu nad rzeką Wartą - również wieś rybacka. Przed wojną (znana jako Wepritz) ważna wieś m.in. z portem rzecznym. Rozsławiona przez mieszkającego tam malarza Ernsta Henselera.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - "Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego" - praca zbiorowa - 2000; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007

Pozycje: [1] i [2] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.