MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

WARTA Gorzów Wlkp.
SEKCJA SZERMIERKI

GALERIA
Treningowe zawody szermierzy Warty Gorzów Wiktor Kapczyński (w środku) podczas sędziowania pojedynku pomiędzy Pawłem Kuglerem i Wacławem Wiśniewskim
Zawodnicy Warty Gorzów przed pokazowymi zawodami na stadionie Warty. Od lewej: W. Kapczyński, Bogdan Broze, Jan Prusiński, Bogdan Walkowiak, Andrzej Nowak,
Zdzisław Wrembel, NN i Stanisław Pluta (1968)
Zdjęcia: ze zbiorów Wiktora Kapczyńskiego