MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

NIEWIAROWSKI Wacław

Wacław Niewiarowski Były wojewoda gorzowski, w latach 1992-1993 minister przemysłu i handlu. Ur. 28 czerwca 1942 roku - Stefanowo (powiat Nowogródek, obecnie Białoruś). Zm. 11 kwietnia 2007 roku - Warszawa.

Z zawodu inżynier chemik. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. W latach 1966-1981 pracownik ZWCh Stilon i uznany racjonalizator. Od 1986 do 1990 roku dyrektor Zakładu Usług Technicznych, działającego przy Wojewódzkim Klubie Techników i Racjonalizatorów. W 1990 roku powołany na stanowisko wicewojewody, a rok później wojewody gorzowskiego. Na początku 1991 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a po kilku miesiącach ministrem przemysłu i handlu. Był inicjatorem powstania ustawy i powołania pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Posiada tytuł Przyjaciela Miasta Mielca. Od 1992 roku mieszkał w Warszawie. Był też posłem (w latach 1991-1993). Pełnił różne funkcje w radach nadzorczych spółek: Cenzin, Zelmer, Crane Plastic Poland i Ocean. Na początku 2001 roku został aresztowany pod zarzutami korupcji oraz niegospodarności w czasie pełnienia funkcji ministra (m.in. afera Gas-Trading), później uniewinniony. W areszcie zachorował na tętniaka aorty brzusznej. Zmarł sześć lat później w wyniku jego pęknięcia. Pochowany został na cmentarzu w Piasecznie k. Warszawy.

Od połowy lat 60. był członkiem PZPR, w tym m.in. sekretarzem Komitetu Miejskiego. W 1981 roku w ZWCh Stilon stanął na czele ruchu znanego jako "Siódmy Zespół" mającego na celu rozliczenie i uzdrowienie struktur PZPR w okresie zmian ustrojowych w Polsce. W 1982 roku usunięty z partii. W 1991 roku należał do PSL-Porozumienie Ludowe, a później do Stronnictwa Chrześciańsko-Ludowego. Również szachista - wieloletni zawodnik i sędzia, a w latach 1992-1996 wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. [ Dane na dzień: 15.10.2012 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - portal: orka.sejm.gov.pl; [3] - prasa regionalna: "Gazeta Zachodnia"; [4] - Piotr Niewiarowski