MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

NASZA CHATA

Nasza Chata Właśc. Klub Turystyki Pieszej Nasza Chata. Sekcja turystyczna działająca od 1979 roku przy klubie osiedlowym U Szefa. Od stycznia 1981 roku znana jako KTP Nasza Chata. W grupie założycielskiej klubu byli m.in.: Paweł Duliniec, Janusz Jarema, Zbigniew Kamiński, Małgorzata Nowakowska (także pierwszy prezes klubu), Andrzej Skowroński, Krystyna Sowiak i Czesław Żołędziejewski. W latach 1981-1990 działał jako Osiedlowe Koło PTTK, Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK i Klub Turystyki Pieszej PTTK. W latach 1990-1994 zawiesił działalność. Reaktywował się poza strukturami PTTK, z nowym zarządem i jako organizacja społeczna. Za cel postawił sobie propagowanie czynnej turystyki wśród mieszkańców Gorzowa i okolic, a także wśród osób z innych województw i turystów z zagranicy. W 2015 roku wyróżniony Odznaką Honorową Miasta Gorzowa.

Klub jest członkiem Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie, w ramach której należy do Internationaler Volkssportverband [IVV] - międzynarodowej organizacji zrzeszającej turystów i kluby turystyczne z całego świata. Jako członek IVV jest organizatorem rajdów po Gorzowie, na które przyjeżdżają głównie turyści z Niemiec i Szczecina. W 1996 roku zarząd ustanowił dziewięciostopniową Odznakę Wycieczek Niedzielnych, którą zdobyło 402 turystów[1]. Terenem działania klubu jest region gorzowski i sąsiednie województwa. Do 2002 roku Nasza Chata była organizatorem bądź współorganizatorem Rajdu Nietoperzy, Rajdu Miejscami Pamięci Narodowej i Rajdu Szlakiem Stalowych Kopuł, a obecnie cotygodniowych Turystycznych Niedziel, zaś w marcu każdego roku spotkań pn. Marzanna z udziałem turystów z Frankfurtu. Klub liczy 45 członków[1], a w okresie największego zainteresowania turystyką zrzeszał 188 turystów. Ma na swoim koncie 922 wycieczki, w których wzięło udział 25 793 osób i które przeszły 13 134 km[1]. Od marca 2011 roku zarząd klubu tworzą: Bożena Borowska, Leszek Mendela, Zofia Suszek, Małgorzata Szymczak (prezes) i Hanna Żytkowska (sekretarz). Do najbardziej aktywnych członków Naszej Chaty należą m.in.: Mirosława Jędruszczak-Pezda, Krystyna Leszczyńska, M. Szymczak, Z. Suszek i Danuta Szeligowska.

W 2006 KTP Nasza Chata oraz Z. Kamiński i Leszek Mendela zostali odznaczeni Odznakami honorowymi Za Zasługi dla Turystyki. [ Dane na dzień: 8.08.2015 ]

Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Przypisy: [1] - Dane na koniec 2012 roku

Źródła: [1] - www.ktpnaszachata.w.interia.pl; [2] - Małgorzata Szymczak