MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

NAGRODA KULTURALNA
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

tu również: ZŁOTY DUKAT LUBUSKI


Doroczna nagroda ustanowiona w 2009 roku i przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, z uwzględnieniem wartości wniesionych do kultury i sztuki oraz znaczenie tych wartości w kulturze regionu. Przyznawana jest w formie pieniężnych nagród indywidualnych (twórcom, pracownikom oraz społecznym animatorom kultury) i zespołowych (zespołom twórczym, artystycznym, pracowniczym oraz grupom społecznych animatorów kultury). Nagrodę przyznaje Zarząd Województwa Lubuskiego z rekomendacji Kapituły Nagrody. Kandydaci do nagrody zgłaszani mogą być przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Komisję Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wojewodę Lubuskiego, szkoły wyższe, zarządy powiatów, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów gmin, stowarzyszenia i związki twórcze, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i ich związki oraz organizatorów instytucji kultury. Równolegle przyznawany jest Złoty Dukat Lubuski - honorowa nagroda w postaci statuetki i dyplomu. Nagrodę otrzymują osoby fizyczne, prawne, a także inne podmioty promujące oraz wspierające finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim.

Pierwszymi laureatami Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego są: zielonogórski malarz Adam Bagiński, gorzowski skrzypek jazzowy Adam Bałdych (nagrody indywidualne) i Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego (nagroda zespołowa). W latach następnych wśród nagrodzonych znaleźli się także inni gorzowianie: Edward Dębicki, Zbigniew Sejwa i Ireneusz K. Szmidt. [ Dane na dzień: 20.03.2014 ]

Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - portal: www.lubuskie.pl; [2] - prasa regionalna: "Gazeta Lubuska"