MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

KRĄG ARSENAŁU 55

Zbiór malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby zapoczątkowany w 1977 roku z inspiracji ówczesnego dyrektora Muzeum Okręgowego Zdzisława Linkowskiego oraz artysty malarza i krytyka sztuki Jacka Antoniego Zielińskiego z Warszawy. Najważniejsza kolekcja Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Lubuskiego. Tworzą ją prace powstałe po II wojnie światowej: od końca lat czterdziestych XX wieku, do początkowych lat XXI wieku. Jej nazwa nawiązuje do słynnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki, która odbyła się pod hasłem Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale w 1955 roku. Założeniem wystawy było odnowienie humanistycznych treści sztuki polskiej i sprzeciwienie się obowiązującemu wówczas w twórczości artystycznej socrealizmowi. W wystawie wzięło udział 244 twórców.

Gorzowski zbiór liczy 505 prac 38 artystów biorących udział w wystawie w 1955 roku. Zawiera oryginalne obrazy z wystawy, a także prace z późniejszych lat ich twórczości. Wśród autorów są m.in.: Henryk Błachnio, Przemysław Brykalski, Krystyna Brzechwa, Izaak Celnikier, Jerzy Ćwiertnia, Jan Dzięciora, Stefan Gierowski, Barbara Jonscher, Bartłomiej Kurka, Teresa Mellerowicz–Gella, Marek Oberländer, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Lida Stehnowa, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, Andrzej Wróblewski i Rajmund Ziemski.

Część zbioru (239 prac) prezentowana jest w Spichlerzu na ekspozycji stałej. Do najcenniejszych obrazów należą m.in.: Głowa mężczyzny na czerwonym tle (Andrzej Wróblewski), Getto (Izaak Celnikier), Para (Barbara Jonscher) czy Portret z kwiatkiem (Teresa Mellerowicz-Gella). W Muzeum prezentowane są także autorskie wystawy pod wspólną nazwą Malarze z Kręgu Arsenału (m.in.: Teresa Mellerowicz-Gella [1995], Krystyna Brzechawa [2012]) prezentujące ich dorobek artystyczny. W 1992 roku gorzowskie zbiory pokazywane były m.in. w warszawskiej Zachęcie. [ Dane na dzień: 7.12.2012 ]

Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - "Arsenał Gorzowski" [2] - portal: www.muzeumlubuskie.pl [tam: kurator zbioru Ewa Żelazny-Machura]