MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

KOSIOROWSKI Lech

GALERIA
Akademia wojewódzka z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w 1987 roku. Siedzą od lewej: Stanisław Nowak (wojewoda gorzowski), Wiktor Kinecki (I sekretarz KW PZPR), Jan Gaweł (przewodniczący WK SD)
i Lech Kosiorowski
Zdjęcie: ze zbiorów Jana Gawła