MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

KARPYZA Witold

Witold Karpyza Działacz harcerski, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Ur. 28 sierpnia 1913 roku - Zieniowce koło Krasnego Grodu (pow. wołkowyski). Zm. 3 marca 2009 roku - Gorzów Wlkp. Autor pamiętników i kilkuset rysunków. Żołnierz AK. W 1945 roku trafił do Gorzowa Wlkp. Twórca i komendant gorzowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Założyciel i pierwszy prezes gorzowskiego koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W Liceum Pedagogicznym, Szkole Gastronomicznej oraz w Seminarium Duchownym uczył plastyki, a później również matematyki.

Pisał pamiętniki. Rodzinne strony - Ziemię Wołkowyską - uwiecznił na ponad 300 grafikach. Był wyjątkowym znawcą tamtych terenów i kronikarzem. Od 1939 roku niemal do śmierci pisał historię Ziemi Wołkowyskiej (powstało 27 tomów rękopisów). Napisał autobiografię Moje Ojczyzny. Od Zieniowiec do Gorzowa. Ostatnie lata życia spędził w Domu Pomocy Społecznej. Pochowany jest w Zaułku Poetów na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 5.10.2011 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - portal: zpb.org.pl

Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.