MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

KANTECKI Antoni

Antoni Kantecki Nauczyciel, historyk oświaty, regionalista, zbieracz pamiątek. Ur. 24 kwietnia 1922 roku - Rokosowo (Wielkopolska). Od 1947 roku mieszkał w Gorzowie. Zm. 30 marca 2008 roku – Gorzów Wlkp.

Ukończył gimnazjum w Wągrowcu. W czasie wojny pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie. Po wojnie skończył kurs wstępny na kandydatów dla nauczycieli w Gnieźnie i rozpoczął pracę w dwuklasowej szkole w Modliszewie koło Gniezna. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1970 roku studia podyplomowe w zakresie wychowania obywatelskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1947 roku zamieszkał w Gorzowie. Pracował w szkołach podstawowych w Nowinach Wielkich i Witnicy. W 1953 roku został podinspektorem oświaty w Gorzowie. Stanowisko to zajmował do 1962 roku. Przez kolejnych 20 lat aż do emerytury pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych. Na emeryturę przeszedł w 1982 roku, po 37 latach pracy. Wtedy też całkowicie poświęcił się swojej pasji, czyli gromadzeniu i studiowaniu dokumentów związanych z oświatą oraz pisaniu.

Jest autorem artykułów, które ukazywały się w miesięczniku społeczno-kulturalnym "Nadodrze", w "Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym" [NRHA] oraz w "Ziemi Gorzowskiej". Pisał m.in. na temat szkół polskich w Afryce Wschodniej, szkolnictwie polskim w Iranie w latach II wojny światowej, a także o szkolnictwie konspiracyjnym na ziemiach polskich. W 2002 roku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny wydał publikację jego autorstwa pt. W służbie oświaty. Sylwetki nauczycieli pionierów, w której opisał sylwetki ponad 50 nauczycieli pionierów gorzowskiej oświaty. Był aktywnym działaczem Związku Nauczyciel Polskiego, a od 1971 roku członkiem założycielem Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był też członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Do końca swego życia dużo czytał, pisał nie tylko artykuły, ale również fraszki, w których w żartobliwy sposób przedstawiał swój stosunek do rzeczywistości. Za swą działalność pedagogiczną i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN i Złota Odznakę ZNP. [ Dane na dzień: 12.03.2013 ]

Hanna Ciepiela / zdjęcie: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007;