MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

GAWEŁ Jan

Jan Gaweł Działacz społeczno-polityczny. Pedagog. Ur. 27 stycznia 1947 roku - Nowa Wieś Zbąska koło Zbąszynia. W latach 1984-1990 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, a w latach 1985-1990 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Gorzowie Wlkp. Z Gorzowem związany od 1975 roku.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie (1965). Absolwent Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze (1967, Wydział Matematyki i Fizyki) i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Ukończył też podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1967-1968 był nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej w Goraju (obecnie powiat międzyrzecki), a w latach 1968-1974 matematyki i wychowania fizycznego w Dąbrówce Wielkopolskiej.

Od 1970 roku w Stronnictwie Demokratycznym. Pierwotnie członek koła w Dąbrówce Wlkp., a w latach 1974-1975 sekretarz Powiatowego Komitetu SD w Międzyrzeczu. W 1975 roku rozpoczął pracę w Gorzowie w strukturach SD (jako kierownik wydziału ekonomicznego) nowo powstałego województwa gorzowskiego. W latach 1981-1985 sekretarz Wojewódzkiego Komitetu SD. W 1985 roku wygrał wybory na stanowisko przewodniczącego WKSD. W latach 1985-1990 członek Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie. W marcu 1990 roku podał się do dymisji.

W latach 1990-1991 starszy wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie, a od 1991 do 2005 roku wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Pomysłodawca szkolnego koła strzeleckiego, organizator zawodów strzeleckich, a także współtwórca (1997) Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej (w karabinku pneumatycznym i pistolecie pneumatycznym). Od 2000 roku prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Gorzowie, a w latach 2001-2011 członek Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w Warszawie. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego wciąż aktywny zawodowo. Obecnie jest dyrektorem Szkoły Kosmetyki Profesjonalnej MSP w Gorzowie.

Odznaczony m.in. Brązowym (1981) i Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1990), Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1999) i Odznaką Honorową za Szczególne Zasługi dla Miasta Gorzowa Wlkp. (2002). Za działalność społeczną, polityczną i zawodową otrzymał również szereg odznak, medali i wyróżnień resortowych, m.in.: MON, MSWiA, Krajowej Rady Rzemiosła, CK SD, ZG LOK. [ Dane na dzień: 11.03.2014 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródło: [1] - Jan Gaweł