MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

DRAGUN Josif

Josif Dragun Właśc. Josif [Michajłowicz Siergiej [1]] Dragun. Pułkownik Armii Czerwonej. Komendant wojenny Gorzowa. Ur. 19 listopada 1896 – Wilno. Data i miejsce jego śmierci nie są znane.

Uczył się eksternistycznie w Mińskim Seminarium Duchownym. Z wojskiem związany od 1915 roku, służąc w 104. Brygadzie Artylerii Frontu Południowo-Zachodniego. W 1921 roku został ciężko ranny i w stopniu podoficera przeniesiony do rezerwy. Był dyrektorem huty szkła w Mińsku i zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Witebsku. W 1934 roku na trzy lata powrócił do armii jako oficer do zadań specjalnych wywiadu sztabu białoruskiego w Smoleńsku. Później, ze względu na stan zdrowia, zdemobilizowany. W 1939 roku, po ponownym powołaniu do wojska, wziął udział w inwazji na Polskę. W latach 1940-1941 był wiceministrem gospodarki komunalnej Białoruskiej SSR. Po wybuchu wojny Rosji z Niemcami (1941) m.in. szef sztabu pułku kawalerii w 29. Armii, a później dowódca 333. Pułku Strzelców. W marcu 1944 roku został skierowany do 1. Frontu Białoruskiego na stanowisko dowódcy 102. Pułku Strzelców 41. Dywizji Orłowskiej, z którą forsował Bug, Wisłę i Odrę. Kilkukrotnie ranny, m.in. pod Syczewką (1942), Krzywym Rogiem (1943) i Seelow (1945).

W lutym 1945 roku został komendantem wojennym w Gorzowie oraz dowódcą garnizonu miasta i powiatu. Według wielu polskich źródeł wyjątkowo przychylnie nastawiony do Polaków oraz bezwzględny dla łamiących prawo (kradzieże, rozboje, gwałty) żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących w Gorzowie. 30 stycznia 1946 roku wziął udział w uroczystościach z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Gorzowa i odsłonięcia pomnika Żołnierzy Radzieckich. 25 lutego 1946 roku został odwołany ze stanowiska komendanta miasta. Od marca do lipca 1946 roku pełnił funkcję komendanta wojennego i naczelnika garnizonu we Wrocławiu. Po wojnie był m.in. ministrem gospodarki komunalnej Białoruskiej SSR.

Od lat 80. ub. wieku do 1993 roku jego imię nosiła jedna z gorzowskich ulic na osiedlu Górczyńskim. [ Dane na dzień: 7.05.2013 ]

Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Przypisy: [1] - Niejasna jest sprawa drugiego imienia Draguna. W wielu powojennych dokumentach gorzowskich i polskich występuje jako Josif Siergiej Dragun. Tymczasem w dokumentach z Głównego Archiwum Republiki Białoruskiej występuje jako Josif Michajłowicz Dragun.

Źródło: [1] - "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 6/1999 tom 2 [tam: Dariusz A. Rymar] - 1999