MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

DELIJEWSKI Jan

Jan Delijewski Dziennikarz prasowy, publicysta radiowy i telewizyjny. Wydawca. Ur. 5 marca 1956 - Kożuchów (obecnie woj. lubuskie). Autor książek o tematyce sportowej, m.in. Życie na torze (KAW, 1986), poświęconej Edwardowi Jancarzowi. Z Gorzowem Wlkp. związany od 1979 roku.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Nauk Politycznych). Od 1980 roku prowadził w Gorzowie Młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską. Rozpoczął też pracę jako dziennikarz w tygodniku "Ziemia Gorzowska" (później głównie od tematyki sportowej), dochodząc do stanowiska zastępcy red. naczelnego (w latach 1987-1989). W 1989 roku założył (wraz z Mirosławem Wieczorkiewiczem) Agencję Reklamowo-Wydawniczą DeJaMir, która wydała m.in. W przestrzeni tęczy - zbiór reportaży o najwybitniejszych ludziach kultury Gorzowa. Był redaktorem i wydawcą m.in. tygodników lokalnych: "Kuriera Gorzowskiego" - później przemianowanego na "Sportowy Kurier Gorzowski" (1990-1993) i "Gorzowiaka" (1994-1995). W 1996 roku wydał kolejną własną książkę Przygody ze sportem.

W 1998 roku związał się z lubuskim radiem. Najpierw jako kierownik gorzowskiego oddziału, a później jako członek zarządu i zastępca redaktora naczelnego Radia Zachód (2002-2006). Doprowadził do powstania rozgłośni Radio Miejskie Gorzowa [RMG] (w 2000 roku). W 2007 roku - na kilka miesięcy - powrócił do prasy jako red. naczelny tygodnika "Teraz Gorzów" (wydawanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. - wydawcę "Gazety Lubuskiej"). Od 2008 roku publicysta (m.in. prowadził własny program), a później redaktor naczelny telewizji Teletop, należącej do sieci kablowej Multimedia. W latach 2010-2011 kierownik Redakcji Programu Regionalnego TVP Gorzów Wlkp. Od 2012 roku prowadzi portal internetowy echogorzowa.pl [ Dane na dzień: 19.01.2012 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - Jan Delijewski; [2] - prasa regionalna: "Gazeta Lubuska"