MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

CMENTARZ MARIACKI

Najstarsza znana nekropolia miasta, przypuszczalnie założona już w okresie budowy kościoła Mariackiego (obecnie Katedra), tj. około 1290 roku. Cmentarz zajmował teren wokół kościoła, a wiele pochówków - osób znamienitych dla miasta - odbywało się w samym kościele, pod jego posadzką. Zlikwidowany dopiero w 1729 roku.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródło: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007