MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

BUCHHOLZ Fritz

Fritz Buchholz Właśc. Fritz [Karl Herman] Buchholz. Historyk, archeolog, archiwista i kierownik Muzeum Miejskiego. Ur. 16 września 1894 roku – Landsberg. Zm. 21 czerwca 1945 roku - Dobiegniew.

Studiował prawo na Uniwersytecie Berlińskim, m.in. u uznanych profesorów: Kossiny, Hoppego, Götzego, Unverzagta, Kieckebuscha i pastora Felixa Hobusa. Po uzyskaniu tytuł referendariusza sądów kameralnych powrócił do Landsbergu. W 1925 roku podjął pracę w landsberskim ratuszu, zajmując się historią i promocją miasta. Do 1929 roku był też asystentem nadburmistrza Otto Gerloffa, odpowiedzialnym za biblioteki, ochronę zabytków, sporządzanie raportów, opracowań i wydawnictw dotyczących miasta. Z czasem nadano mu tytuł Archiwisty Miejskiego. Przyczynił się do uporządkowania archiwum miejskiego i biblioteki oraz do przeniesienia muzeum miejskiego do ratusza. Był pomysłodawcą odkupienia w 1939 roku od żydowskiej rodziny Lubarsch domu towarowego, w którym po przebudowie powstało Muzeum Regionalne miasta i powiatu.

W 1941 roku F. Buchholz został przeniesiony służbowo do Katowic, do pracy w tamtejszym magistracie. W 1945 roku został wzięty do niewoli przez żołnierzy Armii Czerwonej i osadzony w Landsbergu, a później w Woldenbergu, gdzie zmarł w lazarecie obozowym. Jest autorem przewodników po mieście (np. Führer durch die stadt Landsberg a. W.[1927]) i licznych innych publikacji, m.in. inwentarza zabytków miasta i powiatu z 1937 roku, opublikowanego w "Deutsches Städtebuch". Pisał też do "Heimatkalender", "Deutsche Apotheker Zeitung" i "Mitteilungen". [ Dane na dzień: 16.04.2013 ]

Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródło: [1] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Robert Piotrowski] - 2007