MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

BALAK Marcin

Marcin Balak Historyk, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego oraz dyrektor PWiK. Ur. 26 października 1941 roku - Baniłowo (Rumunia). Zm. 17 marca 2008 roku - Gorzów. Jeden z pomysłodawców Dni Gorzowa.

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Działacz młodzieżowy: był przewodniczącym Zarządu Zakładowego ZMS w ZWCh Stilon, członkiem FSZMP, a następnie komendantem OHP w Zielonej Górze. W 1975 roku został skierowany do Gorzowa w celu utworzenia Komendy Wojewódzkiej Ochotniczego Hufca Pracy [OHP] w nowo utworzonym województwie gorzowskim. W latach 1979-1988 wiceprezydent Gorzowa. W 1988 roku startował w wyborach na prezydenta. Później związany z przedsiębiorstwami zagranicznymi i ubezpieczeniami. W 1998 roku z listy SLD startował w wyborach do Rady Miasta. W latach 1999-2006 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W 2006 roku przeszedł na rentę. [ Dane na dzień: 20.12.2012 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl